www.geodeti.eu geodeti.eu › Co potřebujeme pro práci
CO POTŘEBUJEME PRO PRÁCI

Každý geodet potřebuje pro svou práci v terénu zejména totální stanici, dříve to byl pouze teodolit, výtyčku a odrazný hranol. Pomocí těchto pro geodety nezbytných věcí je geodet schopen zajistit vytyčení i zaměření prostorové polohy požadovaného bodu. Dalším stále důležitějším vybavením je technika fungující na principech GPS. V geodetické kanceláři je potřeba pro kvalitní zpracování běžné kancelářské techniky, ale i řada speciálních přístrojů.

…OD STAVEBNÍCH FIREM
 • Objednávku nebo smlouvu o dílo
 • Kvalitní projektovou dokumentaci v digitální i papírové podobě
 • Čas na přípravu (příprava podkladů na vytyčení objektu je pro geodeta zásadní a stejně důležitá jako práce v terénu)
 • Včasné zaplacení za námi odvedenou práci
…OD INVESTORŮ, PROJEKTANTŮ A ARCHITEKTŮ
 • Objednávku nebo smlouvu o dílo
 • Přesné zadání toho, co je potřeba geodeticky zaměřit a v jaké podobě si bude přát výsledky
 • Podklady (pokud již nějaké jsou)
 • Reálný termín zhotovení
 • Včasné zaplacení za námi odvedenou práci
…OD SOUKROMÝCH OSOB
 • Objednávku, případně pouze ústní ujednání
 • Podklady (projektovou dokumentaci, geometrický plán nebo cokoli co by mohlo pomoci při geodetickém zaměření či vytyčení pozemku nebo stavby.
 • Zaplacení v hotovosti po předání zakázky
© 2010 GEODETI.EU | exogi:nos grafika & webdesign