www.geodeti.eu geodeti.eu › Kdy potřebujete GEODETI.EU
KDY POTŘEBUJETE GEODETI.EU
GEODETI.EU budete potřebovat před započetím i po dokončení stavby. Geodet je většinou nedílnou součástí každé stavební i projekční činnosti. Před zahájením stavby je potřeba geodeticky zmapovat území, zjistit kde jsou hranice pozemku, případně hranice pozemků vytyčit. V průběhu stavby vám může geodet zajistit geodetické vytyčení objektů, vytyčení komunikace, vytyčení inženýrských sítí, zaměření kubatur a všeho dalšího, co se stavbou souvisí. Ve fázi dokončování stavby je potřeba udělat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán a dle potřeby předat na patřičné úřady, které následně mohou vydat kolaudační a jiná rozhodnutí potřebná k dokončení stavby.
STAVEBNÍ FIRMY
Vytyčíme, co si řeknete, v té nejvyšší kvalitě a přesnosti.

To, co nám ukážete na papíře, přeneseme do terénu.
více >
INVESTOŘI, ARCHITEKTI
A PROJEKTANTI
Zaměříme, to co si řeknete, k vaší nejvyšší spokojenosti.

To, co nám ukážete v terénu, přeneseme na papír ve 2D i 3D.
více >
SOUKROMÉ OSOBY
Provedeme zaměření i vytyčení tak, abyste mohli začít stavět.

Předáme úřadům potřebné dokumenty pro kolaudaci Vaší stavby.
více >
© 2021 GEODETI.EU | exogi:nos grafika & webdesign